Retourneren

Retourneren bij Akana heeft u een retourtermijn van 14 dagen. De retourtermijn gaat in op de dag dat u het artikel ontvangt. Het product kan alleen in ongebruikte staat en in de originele verpakking retour worden gestuurd.

Er wordt voor retourzendingen onderscheid gemaakt tussen oorzaken buiten uw verantwoordelijkheid (zoals direct defect (DOA), verkeerd geleverd artikel, etc.) en uw eigen keuze. In dit laatste geval heeft u bijvoorbeeld het bestelde artikel in goede orde ontvangen, maar bedenkt u zich over uw keuze en wilt u het terugsturen. Deze verantwoordelijkheid bepaalt welke partij, u of de webshop, de verzendkosten dient te vergoeden.

Mogen alle producten geretourneerd worden?
Producten mogen geretourneerd worden, met uitzondering van onderstaande gevallen.

• Hygiëneproducten waarvan de verpakking is geopend en/of de zegel beschadigd is.
• Producten die zodanige gebruikssporen bevatten, dat het product onverkoopbaar is.
• Producten die terug worden gestuurd zonder originele verpakking.

Voorwaarden herroeping.
Bedenktijd voor consumenten:
• De bedenktijd is 14 dagen nadat u het product, digitale inhoud of dienst heeft
ontvangen.
• De kosten van het terugsturen komen voor rekening van de consument.
• U heeft recht op een deugdelijk product.
Uitzonderingen op de bedenktijd:
• Producten die gemaakt worden “overeenkomstig specificaties van de consument”.
• Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
• Producten die snel kunnen bederven of verouderen. Het gaat om producten met een
korte houdbaarheid.
• Losse exemplaren van kranten of tijdschriften.
• Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of
gezondheidsredenen.
• Producten waarvan de verzegeling is verbroken.
• Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
Bedenktijd bij diensten:
• Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat u bestelt.
• U hebt geen recht op bedenktijd als het gaat om dringende herstelwerkzaamheden of
onderhoud.
• U hebt ook geen recht op bedenktijd bij diensten die al tijdens de bedenktijd volledig
zijn nagekomen.
• U geeft uitdrukkelijk toestemming voor het begin van de nakoming tijdens de
bedenktijd.
• U geeft verklaard afstand te doen van de bedenktijd zodra de dienst is nagekomen.
• Bij ontbinding wordt er een vergoeding in rekening gebracht voor reeds geleverde
diensten.